Tìm hiểu về ngôi trường có lịch sử hơn 60 năm ở Hội An

Có thể nói, ngôi trường THPT Trần Qúy Cáp được xem là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất và truyền thống học tập tốt nhất trong thành phố Hội An. Và sau đây là  một vài sơ lược về ngôi trường cổ kính này.

truongtranquycap
Trường Trung Học Công Lập Trần Quí Cáp Hội An xưa – Ảnh Tống Quốc Hưng

 
Mùa tựu trường năm 1952, trường Trung Học Hội An, tỉnh Quảng Nam được thành lập, mới chỉ có ba lớp Ðệ Thất, Ðệ Lục, Ðệ Ngũ với thánh phần giáo sư ít oi và nhiều khi phải nhờ Tòa Tỉnh Ðường Quảng Nam biệt phái các công chức có bằng cấp tương đối cao, qua dạy các lớp. Thời kỳ này ông Tống Khuyến, Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Quảng Nam kiêm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng.
Trường ốc và cơ sở hành chánh chưa có nên Chùa Hải Nam tạm thời cho mượn làm lớp học và các văn phòng cần thiết cho nhà trường lúc ban đầu.
Sau đó Bộ Quốc Gia Giáo Dục mới cử ông Tăng Dục, tốt nghiệp Cao Ðẳng Sư Phạm Ðông Dương, làm Hiệu Trưởng đầu tiên của trường Trần Quí Cáp.
Năm 1955, khi trường mới được xây cất khang trang, các lớp học và văn phòng trường được di chuyển về địa điểm mới cho đến ngày nay.
Năm 1958, trường mở các lớp Ðệ Tam, Ðệ Nhị cấp, ba Ban A (Vạn Vật), B (Toán), C (Văn Chương). Ðến niên khóa 1962-1963, trường Trần Quí Cáp có đầy đủ các lớp từ Ðệ Thất (lớp 7), đến lớp Ðệ Nhất (lớp 12), đủ cả ba ban A,B,C.
Năm 1966, Hội An lại được mở thêm trường Nữ Trung Học. Tất cả các nữ sinh của trường Trần Quí Cáp phải chuyển qua học bên trường Nữ Trung Học Hội An.
Năm 1970, tình hình chiến sự bùng nỗ dữ dội ở các quận nên trường Trung Học Công Lập Quế Sơn phải dời về Hội An, trường Trần Quí Cáp được lệnh nhận tất cà các học sinh từ Quế Sơn về tỵ nạn.
Niên khóa 1974-1975, niên học cuối cùng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, trường Trần Quí Cáp có tất cả 60 lớp học, trên 3,000 học sinh, 150 giáo sư và nhân viên các cấp.
Các vị Hiệu Trưởng từ năm 1952-1975:
– Ông Tăng Dục:                 1952-1959
– Ông Hoàng Trung :             1959-1968
– Ông Lưu Chí Kiên:           1968-1973
– Ông Trần Huỳnh Mính:     1973-1975
truongtranquycap2
Trường THPT Trần Quí Cáp Hội An ngày nay

 
Nguồn:Ban Biên Tập ÐS/TQC – cuuhocsinhtranquycaphoian.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top